Suriname CvjL SFiB

Over onze coaching

Gebruikerswaardering: 2 / 5

Ster actiefSter actiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

 

Daar waar het gaat om trainingen & coachingsessies waarbij significante en duurzame verbeteringen gevraagd worden werken wij bij voorkeur in een outdoor omgeving. Voor meerdaagse sessies maakt Special Forces in Business gebruik van outdoor locaties in o.a. de Duitse Eifel, de Schotse Hooglanden en Noorse Fjorden. De coaching van Special Forces in Business is holistisch, non-conformistisch, hoogenergetisch en vooral héél erg effectief.

Het traject

Bij ieder coachingstraject met Special Forces in Business zijn een aantal zaken essentieel:

- De coachee dient een ambitie te hebben. Oftewel een zelf bepaald doel om naar toe te werken.

- De coachee zal een behoorlijke dosis lef moeten tonen. Openheid en kwetsbaarheid bevorderen namelijk het proces enorm.

- De coachee zal doorzettingsvermogen moeten tonen omdat het proces zelf vaak confronterend en pijnlijk is.

- De coachee zal geduld moeten hebben want het proces zal minder snel verlopen als de ambitie voorziet.

Wij begeleiden onze coachees met veel discretie, zorg en aandacht. We verwachten niet dat ambitie, lef, doorzettingsvermogen en geduld altijd aanwezig zullen zijn. Wij zullen de coachee dan ook helpen om vertrouwen in zichzelf en het proces te houden om dit tot een goed einde te brengen. Onze unieke wijze van ondersteunen van coachees zorgt voor het hoogst haalbare resultaat.

Coaching in 3 fasenScreenHunter 15 20160518 16.02

Analyse fase:  Wat is er gebeurd en wat gebeurt er nu ?

Om je op de toekomst te richten is het goed om kennis te hebben van heden en verleden. Jouw gedrag en het gedrag van anderen leidt tot bepaalde situaties. Dit zijn zeker niet altijd de meest gewenste situaties. We brengen die gedragingen en situaties in kaart en we brengen ze tevens met elkaar in verband.

Spiegel fase:  Wat is het effect op jezelf en anderen van bepaalde gedragingen en situaties ?

Inzicht in het effect van gedrag is de onmisbare stap op weg naar gedragsverandering. Door het effect te isoleren kan bepaald worden of dat gedrag effectief en/of wenselijk is. Zo kunnen bewuste keuzes gemaakt worden om eventueel nieuwe gedragingen aan te meten.

Handvatten fase:  Het bepalen van nieuwe gewenste gedragingen en de wijze waarop deze aan te leren zijn.

Oude, ongewenste gedragingen kunnen vervangen worden door nieuwe, gewenste gedragingen. Dit alles met als oogmerk om in de toekomst effectiever en doelgerichter te kunnen zijn. We gaan samen op zoek naar die nieuwe gedragingen en de methodes om deze in de praktijk te brengen.

Hoewel deze 3 fasen elk hun eigen karakter hebben en in die zin duidelijk te markeren en te herkennen zijn, zullen ze in de praktijk vaak naadloos in elkaar over lopen. Bij veranderingen focussen wij alleen op de veranderingen die men bij zichzelf kan maken.

Het groeiproces

Het proces om te komen van een oude ongewenste gedraging naar een nieuwe gewenste gedraging is in feite hetzelfde als het proces bij iedere andere aan te leren vaardigheid. Het zorgvuldig doorlopen van de 4 stadia is hierbij essentieel zo niet onvermijdelijk. De coaching van Special Forces in BUsiness zorgt voor de benodigde bewustwording, training, begeleiding en bijsturing. Daarnaast helpt Special Forces in Business met het creëren van een omgeving waarin de coachee zelf goed kan (blijven) werken aan dit groeiproces.

 

AresGroeiproces

 

 

"Sometimes you'll find yourself in the wilderness and sometimes in the wilderness you'll find yourself."

De coachingsreis van je leven is een dienst van Special Forces in Business B.V. Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Special Forces in Business B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van Special Forces in Business B.V. van toepassing. Een exemplaar wordt u op aanvraag toegestuurd. Special Forces in Business B.V. is sedert 26 februari 2018 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Sinds deze datum neemt deze besloten vennootschap alle activiteiten, overeenkomsten, daaruit vloeiende verplichtingen en alle middelen van Ares Beheer B.V. over die, tot deze datum, behoorden bij de handelsnaam Special Forces in Business welke, tot deze datum, in eigendom van Ares Beheer B.V. was.

Special Forces in Business B.V.

Anthonie Fokkerstraat 63C

3772 MP BARNEVELD

KvK: 71002200

ING rek: NL 30 INGB 0006 6630 89